AC&T Consulting, s.r.o.

AC&T Consulting, s.r.o.

Na vrcholu 2583/15
130 00 Praha 3
IČ: 26774259

Informace o kanceláři AC&T Consulting, s.r.o.

Účetní a poradenská kancelář Praha 3

 

Společnost AC&T Consulting, s.r.o. poskytuje účetní služby, zpracování mezd, podnikatelské a ekonomické poradenství již od roku 2003. Opíráme se tudíž o bohaté zkušenosti z dlouholeté praxe. Průběžným studiem změn zákonů doplňujeme odbornost a způsobilost poskytovat kvalitní služby a pomoc (fyzickým i právnickým subjektům) v účetnictví, daňové evidenci, personalistice a ekonomickém poradenství.

 

Poskytujeme mimo jiné následující služby:

  • Vedení účetnictví a správa bytových domů (společenství vlastníků a bytová družstva)
  • zaúčtování účetních případů z věcného hlediska - hlavní kniha
  • chronologický zápis účetních případů - účetní deník
  • evidence faktur odběratelských a dodavatelských, přehled o jejich úhradách - kniha pohledávek a závazků
  • evidence DPH a vypracování DP k DPH
  • vypracování firemních interních směrnic
  • sestavení účetní závěrky - ročních výkazů - rozvaha, výkaz zisků a ztrát
  • dohled nad finančním a skladovým účetnictvím (pro firmy se samostatným účet. oddělením)
  • poradenství pro práci účetního oddělení (pro firmy se samostatným účet. oddělením)
  • zastupování klientů při jednání s úřady

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Michaela Vejvarová

Jednatelka účetní a daňové kanceláře

Cena za služby AC&T Consulting, s.r.o.

Na konkrétní výši cen za poskytované služby se dohodneme individuálně, po vzájemné konzultaci s klientem.

Kde nás najdete?